Pentru navigare pe site folositi meniul de mai sus.
emme.ro foloseste cokies , accesarea reprezinta acceptul dumneavoastra.
Stim ca fiecare eveniment este unic si diferit de aceea nu suntem rigizi, fixati pe un anumit tip, avem inclinatie catre diversificare fiind deschisi la colaborare de aceea discutam, ascultam si ne adaptam cerintelor dumneavoastra. Experienta acumulata de-a lungul anilor, sute de evenimente la care am participat, cursuri si seminari de formare si specializare, echipamente profesionale de ultima generatie ne ajuta sa lucram cu si pentru dumneavoastra, sa va oferim servicii de cea mai inalta calitate. ECHIPE DOTATE CU APARATURA BEACKUP.

Oferim servicii de editare video si montaj

Oferim servicii de editare video si montaj (spoturi, evenimente , nunti, botezuri) in formatul cel mai potrivit pentru dumneavoastra .
Editam si montam profesionist orice filmare aveti.
  • Editam si montam, materiale video din orice format digital sau analog de pe casete mari sau mini DV
  • Capturam imagini video de pe casete mari sau mini DV si le convertim in orice format digital sau le transferam pe suport DVD
  • Convertim aproape orice format video in formatul dorit.
  • Realizam corectii de imagine sau sunet si adaugam sau inlocuim fundalul sonor.
  • Eliminam sau adaugam secvente video si aplicam tranzitii
  • Imbunatatire contrast si culoare imagine
  • Sincronizam scene
  • Aplicam filtre pentru corectarea anumitor aspecte tehnice sau realizarea de efecte artistice
  • Realizare DVD personalizat
  • Realizare generic de inceput.